جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲/۱۴/۲۰۱۸
اذان صبح:۰۵:۱۵:۰۷ - اذان ظهر:۱۱:۳۵:۱۸ - اذان مغرب:۱۶:۴۴:۰۹
بجنورد
۹° c

آیا تمایل دارید در کانال عصر عضو شوید؟

سرویس اجتماعی | کد خبر: ۲۸۰۰۶۶۲
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ - ساعت ۵:۴۸
حدیث عظیمایی، محبوبه فولادچنگ

بررسی نقش واسطه‌گری عزّت نفس در رابطۀ بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و بهزیستی معنوی

پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش واسطه‌گری عزّت نفس در رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و بهزیستی معنوی انجام شد.
بررسی نقش واسطه‌گری عزّت نفس در رابطۀ بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و بهزیستی معنوی,

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش واسطه‌گری عزّت نفس در رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و بهزیستی معنوی انجام شد. روش: شرکت‌کنندگان این پژوهش شامل 346 نفر(192 دختر و 154 پسر) از دانشجویان مشغول به تحصیل در سال 94-1393 دانشگاه شیراز بودند که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. به منظور بررسی متغیّرهای پژوهش، هر یک از شرکت‌کنندگان پرسشنامه‌های الگوهای ارتباطی خانواده(کوئرنر و فیتزپاتریک، 2002)، عزّت نفس(روزنبرگ، 1989) و بهزیستی معنوی(بردل و همکاران، 2011) را تکمیل کردند. پایایی ابزارهای پژوهش به وسیله ضریب آلفای کرونباخ و روایی آنها به کمک روش تحلیل عاملی تعیین شد. یافته‌ها: نتایج حاکی از روایی و پایایی قابل قبول آزمونها بود. مدل فرضی با استفاده از روش آماری تحلیل مسیر با استفاده از رگرسیون چندگانه به روش متوالی همزمان بر اساس مراحل بارون و کنی تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده پیش‌بینی کنندۀ معنادار عزّت نفس و بهزیستی معنوی است. همچنین بین عزّت نفس و بهزیستی معنوی رابطۀ معناداری وجود دارد و عزّت نفس به عنوان یک متغیّر واسطه‌ای بین هر دو نوع جهت‌گیری گفت‌وشنود و همنوایی با بهزیستی معنوی نیز ایفای نقش می‌کند. نتیجه‌گیری: ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با واسطه‌گری عزّت نفس نقش مؤثری در شکل‌گیری بهزیستی معنوی داشته است.

کلیدواژه ها: الگوهای ارتباطی خانواده؛ عزّت نفس؛ بهزیستی معنوی؛ دانشجویان

نویسندگان:

حدیث عظیمایی: کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی

 محبوبه فولادچنگ: دکترای روان‌شناسی تربیتی، دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شیراز  

فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی - دوره 6، شماره 21، زمستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

خوانندگان محترم سایت خبری تحلیلی عصر اترک، شما می‌توانید سوژه های خود را به برای ما ارسال کنید تا پس از تأیید با نام شما در سایت و کانال عصراترک درج شود.

شماره تماس با سایت خبری تحلیلی عصر اترک:

058-32230729 - 058-32288068

ارتباط با سردبیر سایت در پیام رسان تلگرام

ارتباط با سردبیر سایت در پیام رسان سروش

آدرس پست الکترونیکی: info@atraknews.com

برچسب ها:

با تشکر
نظر شما ثبت و پس از بررسی انتشار میابد.
ارسال نظر
نام :
ایمیل
نظر
پایگاه خبری تحلیلی عصر اترک